Изложба Архитектура ВСУ ``Любен Каравелов``

Всяка година студентите и преподавателите от ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”провеждат пленер в различни краища на страната. Това представляваПрактиката по рисуване, която е част от обучението по Архитектура в първи курс на нашия университет.Избираме райони от страната, които съчетават ландшафтни и архитектурни забележителности, които да обогатят представите ни и да ни провокират към творческа интерпретация при отразяването на околната среда

.За всички нас, преподаватели и студенти това беше уникално и незабравимо изживяване, което ни позволи да се докоснем до вълнуващите гледки на Берковския балкан, до местните архитектурни забележителности, които са важна част от нашето национално културно и природно богатство.

В изложбата може да се разгледа избрана част от произведенията, които бяха създадени по време на пленера. Повечето от изложените работи са създадени основно от рисуване ”на живо”, така че в тях може да се проследят неподправените усещания и емоции на авторите.
Използваните техники на пленера са акварел, темпера, маслена живопис, молив, пастел, туш и смесени техники.
доц. Александра Иванова
д-р Николай Николов
Пламен Петков
Пламен Пеев
Елена Иванова
Лилия Спасова
Петя Димитрова
Раня Мохамед
Евелин Иванов
Денис Русев
Мартина Алексиева
и др. студенти